• Employee Coaching - Wij coachen werkend Nederland

Waarom Employee Coaching?

Employee Coaching versterkt de organisatie

Professionele coaching heeft een waardevolle invloed op de organisatie.

Coaching past namelijk in de traditie van werk gerelateerd leren langs de weg van tweegesprekken en bevordert het leer- en ontwikkelproces en daarmee de professionaliteit van werknemers.

Coaching van werknemers is daarmee ook coaching van organisaties!

Onze professionele coaches maken veel gebruik van beproefde methodieken uit de topsport. Dat bespaart zowel de werknemer als de werkgever veel tijd.

Waarom Employee Coaching?

Employee Coaching versterkt de organisatie

Professionele coaching heeft een waardevolle invloed op de organisatie.

Coaching past namelijk in de traditie van werk gerelateerd leren langs de weg van tweegesprekken en bevordert het leer- en ontwikkelproces en daarmee de professionaliteit van werknemers.

Coaching van werknemers is daarmee ook coaching van organisaties!

Onze professionele coaches maken veel gebruik van beproefde methodieken uit de topsport. Dat bespaart zowel de werknemer als de werkgever veel tijd.

Het is de taak van onze coaches om de perfecte mindset bij werknemers te creëren.
Werknemers komen in de stemming van een topsporter en gaan maximaal presteren!
Een topsportmentaliteit is voor iedere werknemer haalbaar!

Waarom kiezen organisaties voor Employee Coaching?

Steeds meer organisaties kiezen voor Employee Coaching.
De belangrijkste redenen zijn:

 • Employee Coaching is hét enige loket waar werknemers tijdens en nà werktijd met hun problemen en uitdagingen direct terecht kunnen. Coaches zijn ‘instant’ beschikbaar!
 • Employee Coaching bevordert de arbeidsproductiviteit en retentie in organisaties.
 • Employee Coaching draagt bij aan een duurzame gedragsverandering van werknemers.
  Op deze wijze wordt hun persoonlijke groei direct zichtbaar.
 • Korte, intensieve en effectieve coachingsessies.
  Dat bespaart veel tijd, zowel voor de werknemer als de werkgever. Sessies vinden namelijk buiten werktijd plaats.
 • Werknemers worden gecoacht volgens beproefde methodieken uit de topsport.
 • Werknemers leren hun eigen mentale stemmingen en emoties te herkennen en te beïnvloeden. Werknemers zullen ervaren dat zij veel meer rendement en plezier uit hun dagelijkse werkzaamheden halen.
 • De coaches van Employee Coaching zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Gesprekken tussen werknemer en coach blijven dus vertrouwelijk.
 • Alle werk gerelateerde problemen zijn bespreekbaar. Coaching van een onafhankelijke buitenstaander werkt vaak zeer effectief.
 • Het volgen van coachingsessies bij Employee Coaching is een waardevolle toevoeging op het CV van werknemers. Het is een bewijs dat zij aan hun persoonlijke groei hebben gewerkt.
  De werknemer verwerft als het ware een ‘Bewijs van goed gedrag’.
  Veel werknemers voeren de Employee Coaches op als referentie bij (toekomstige) sollicitaties en/of hun Linkedin profiel.
 • Organisaties hebben maximaal profijt van mentaal sterke werknemers die hun frustraties, angsten of onzekerheden van zich af hebben geschud.

Ook opgeven voor Employee Coaching?