Vitaliteits Scan

  Inzicht in de vitaliteit van uw organisatie en medewerkers

  Grotere werkdruk, reorganisaties, toenemende vergrijzing en de combinatie van werk- en zorgtaken kunnen allemaal van invloed zijn op de vitaliteit van medewerkers. Een vitaliteitsscan is een bezinningsmoment voor werknemers, teams en de gehele organisatie.

  Kortom: de organisatie verkrijgt inzicht in de vitaliteit van haar medewerkers en wat zij in werking kan stellen om de vitaliteit van haar personeelsbestand te vergroten.

  Wat is een Vitaliteits Scan?

  Een vitaliteitsscan brengt de persoonlijke vitaliteitsbeleving van medewerkers in beeld. Iedere medewerker vult een vragenlijst in. De vitaliteitrapportages kunnen persoonlijk, op teamniveau of op organisatieniveau worden teruggekoppeld. De vitaliteitsbeleving wordt gerapporteerd op verschillende aspecten van vitaliteit. Er wordt aandacht besteed aan energie, welbevinden, leefstijl, richting, zingeving, communicatie, competentie, dynamiek, flexibiliteit en vitaliteit als algehele score.

  Naar aanleiding van de resultaten kunnen er diverse programma’s en actieplannen voor medewerkers worden opgezet.

  Wat is de opbrengst van een Vitaliteits Scan?

  Medewerkers krijgen inzicht in hun vitaliteitsniveau en wat zij zelf kunnen doen om vitaliteit te ontwikkelen cq te behouden. Daarnaast verkrijgt de organisatie informatie over de vitaliteit van haar medewerkers en welke maatregelen zij dienen te treffen om vitaliteit te bevorderen.

  In sommige organisaties is het vooral nodig dat medewerkers een actieplan opstellen om hun vitaliteit te verbeteren. In andere organisaties kan de vitaliteitsscan duidelijkheid geven over energielekken die in de organisatie zitten. Dan zijn er andere passende acties nodig.

  Veel medewerkers en organisaties beschouwen de uitkomsten van een vitaliteitsscan als een ‘eye-opener’. Even stilstaan en reflecteren hoe het met jezelf gaat, met name in tijden van hoge werkdruk en toenemende hectiek, is behulpzaam om werkdruk hanteerbaar te maken en in actie te komen.

  Het is de taak van onze coaches om de perfecte mindset bij werknemers te creëren.
  Werknemers komen in de stemming van een topsporter en gaan maximaal presteren!
  Een topsportmentaliteit is voor iedere werknemer haalbaar!

  OOK OPGEVEN VOOR EEN VITALITEITS SCAN ?