Introductie Topsport Coaching in organisaties

In dit revolutionaire coachingsprogramma worden succesvolle coachingstechnieken uit de topsport in organisaties toegepast.

Werknemers zullen in dit programma tijdens en nà werktijd door gerenommeerde topcoaches worden gecoacht.

Time-out sessies

Tijdens en nà werktijd worden er ‘time-out’ sessies voor medewerkers ingelast!
De coaches doen tijdens de sessies een appèl op de topsportmentaliteit van medewerkers. Medewerkers wordt geleerd om mentaal veerkrachtig met elke situatie om te gaan.

Met andere woorden: tijdens deze coachingssessies staat de mindset van de medewerkers centraal.
De coaches leren medewerkers vooral in te zien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen mindset en in staat zijn om deze, onder alle omstandigheden, te managen.

De coaches stellen zich tijdens iedere sessie gedisciplineerd en dienstbaar op.

Verrassende resultaten

Medewerkers blijven door deze nieuwe coachingsvorm niet hangen in het verleden en leren ‘à la minute’ los te laten.

Dit bespaart zeer veel tijd en levert betere prestaties cq resultaten op dan traditionele coaching.
Voor zowel medewerkers als de organisatie!

WILT U OF UW ORGANISATIE ZICH AANMELDEN VOOR ‘TOPSPORT COACHING OP DE WERKVLOER’?