EMPLOYEE COACHING

Veel leidinggevenden hebben geen scholing gehad in het professioneel coachen van personeel. Leidinggevenden blijken namelijk zelden ‘geboren’ coaches!

Leidinggevenden hebben het veelal druk en komen nauwelijks toe aan het (professioneel) coachen van hun werknemers, terwijl werknemers die aandacht en coaching wel verdienen.

Om die reden voelen werknemers zich vaak niet gehoord en begrepen. Dat leidt tot onnodige fricties, frustraties, teleurstellingen en soms zelfs tot burn-outs.

Het niet tijdig onderkennen van deze gevoelens door de organisatie heeft met name impact op de arbeidsproductiviteit en retentie.

Professionele coaching bevordert arbeidsproductiviteit,
retentie en persoonlijke groei

Professionele coaching van werknemers wordt steeds belangrijker.

De juiste coaching stimuleert namelijk werknemers bij het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het bevordert ook het zelfinzicht, het ontdekken van de eigen competenties, kwaliteiten en valkuilen. Dit zal werknemers helpen bij het duurzaam veranderen van gedrag.

Zowel de werknemer als de organisatie hebben hier uiteindelijk profijt van!

EMPLOYEE COACHING

Veel leidinggevenden hebben geen scholing gehad in het professioneel coachen van personeel. Leidinggevenden blijken namelijk zelden ‘geboren’ coaches!

Leidinggevenden hebben het veelal druk en komen nauwelijks toe aan het (professioneel) coachen van hun werknemers, terwijl werknemers die aandacht en coaching wel verdienen.

Om die reden voelen werknemers zich vaak niet gehoord en begrepen. Dat leidt tot onnodige fricties, frustraties, teleurstellingen en soms zelfs tot burn-outs.

Het niet tijdig onderkennen van deze gevoelens door de organisatie heeft met name impact op de arbeidsproductiviteit en retentie.

Professionele coaching bevordert arbeidsproductiviteit, retentie en persoonlijke groei

Professionele coaching van werknemers wordt steeds belangrijker.

De juiste coaching stimuleert namelijk werknemers bij het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het bevordert ook het zelfinzicht, het ontdekken van de eigen competenties, kwaliteiten en valkuilen. Dit zal werknemers helpen bij het duurzaam veranderen van gedrag.

Zowel de werknemer als de organisatie hebben hier uiteindelijk profijt van!

Onze coaches hanteren succesvolle methodieken uit de topsport!
Onze coaches leren werknemers hun eigen mentale stemmingen te herkennen, erkennen en te beïnvloeden.
Werknemers met de juiste mindset presteren het best!

Mentale veerkracht de basis voor succes

Onze coaches helpen werknemers in de juiste stemming te komen, zodat zij direct topprestaties kunnen (blijven) leveren voor de organisatie.

Door gebruik te maken van beproefde methodieken uit de topsport weten onze coaches werknemers in korte tijd mentaal weerbaar te maken en klaar te stomen voor de diverse uitdagingen in het werkveld.

Alle werk gerelateerde uitdagingen zijn bij onze coaches bespreekbaar. Tijdens de korte en intensieve sessies worden soms onneembare hordes beslecht. Werknemers zullen ervaren dat zij veel meer rendement en plezier uit hun dagelijkse werkzaamheden halen.

Organisaties zullen profijt hebben van mentaal sterke werknemers die hun frustraties, angsten of onzekerheden van zich af hebben geschud.

Employee Coaching creëert een sterke organisatie waar werknemers floreren!

Bent u een werkgever of een werknemer? En heeft u interesse in een Employee Coaching programma?